Namenite nam 1% dohodnine

Namenite nam 1% dohodnine

Namesto da jo pustite v dr?avnem prora?unu, lahko vsi podporniki in ?lani 1% svoje dohodnine namenite Orientacijskemu klubu Azimut in s tem pomagate pri razvoju in prepoznavnosti kluba ter podprete mlade in perspektivne športnike pri doseganju svojih ciljev. Ta donacija je za vas brezpla?na oz. ne predstavlja nobene dodatne finan?ne obremenitve.

 

Kako donirati?

Postopek je enostaven. Za vas smo pripravili obrazec z ?e vnešenimi podatki upravi?enca, ki ga shranite, natisnete in dopolnite s svojimi osebnimi podatki, nato pa ga osebno oddate ali pošljete na pristojni dav?ni urad. Donacijo lahko uredite tudi prek spletnega portala eDavki

Tudi ?e ste se v preteklosti ?e odlo?ili za donacije drugim ustanovam oz. društvom, lahko to enostavno spremenite po zgoraj opisanem postopku. Finan?na uprava RS namre? za vsako dohodninsko leto upošteva vaš zadnji oddan obrazec, ki je bil na njihov naslov prejet do 31. decembra preteklega leta.

 

Hvala vam!