Članarina za leto 2017

Članarina za leto 2017

Naslovna slika

Na občnem zboru OK Azimut dne 21. januarja 2017 je bila pod zaporedno točko 9 obravnavana višina članarine. Potrjen je bil sklep, da članarina za leto 2017 znaša:
• zaposleni - 40 EUR
• dijaki - 25 EUR
• šolajoča mladina do konca srednje šole (prvi vpis) - 15 EUR
• podporni člani - 15 EUR
• če je v klub včlanjen vsaj eden od staršev, ima vsak otrok 10 EUR popusta (članarina znaša torej 15 EUR oziroma 5 EUR za prvič vpisane).

sobota, 08.04.2017